Γ.Α.Κ. Μεσσηνίας - αρχείο Χρ. Αλειφέρη

Φ.01

Φ.01 (1944 - Απελευθέρωση της Καλαμάτας από τους Γερμανούς)

Φ.02

Φ.02 (1944 - Κηδεία ανταρτών)

Φ.03

Φ.03 (1944 - Δοξολογία για την απελευθέρωση της Καλαμάτας, 11-9-1944)

Φ.04

Φ.04 (1944 - Το Στρατοδικείο του ΕΛΑΣ)

Φ.05

Φ.05 (1944 - Το λιντσάρισμα)

Φ.06

Φ.06 («Μαυροσκούφηδες»)

Φ.07

Φάκ.07 (Εορτασμός της τρίτης επετείου από την ίδρυση του ΕΑΜ, 27-9-1944)

Φ.08

Φάκ. 08 (Δοξολογία για την απελευθέρωση της Αθήνας, 13-10-1944)

Φ.09

Φάκ. 09 (Εργατικό Συλλαλητήριο, 15-10-1944)

Φ.10

Φάκ. 10 (Εορτασμός της επετείου του ΟΧΙ, 28-10-1944)