ιστορικό
δραστηριότητες
αρχεία και συλλογές
εκδόσεις
υπηρεσίες προς το κοινό
 

           
 
 

αρχεία - συλλογές

εργαλεία έρευνας

 
 
κεντρική υπηρεσία
 
 
 
 

τελευταία ενημέρωση

14.03.2008 9:40

 
συλλογές εφημερίδων-περιοδικών
 
Οι εφημερίδες που αναγράφονται δε συνιστούν ολοκληρωμένες σειρές. Πρόκειται, κυρίως, για διάσπαρτα φύλλα, εκτός από τις εφημερίδες «Πελοπόννησος», «Σημαία», «Μεσσηνιακά Νέα» και φυσικά τις σύγχρονες. 
 
ΑΡΧΕΙΟ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΚΡΑΙΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Αναγέννησις

Ανεξάρτητη εβδομαδιαία κοινωνικο- πολιτική εφημερίδα. Καλαμάτα (φύλλο 1)

1935

Ανόρθωσις

Πολιτική, δικαστική και των ειδήσεων. Καλαμάτα (φύλλα 20)

1883-1898

Αριστόδημος

Εβδομαδιαία εφημερίδα. Καλαμάτα (φύλλα 27)

1871-1882

Αστραπή

Εβδομαδιαία εφημερίδα του Λαού. Καλαμάτα (φύλλα 8)

1902

Δικαστικός Κλητήρ

Ημερήσια δικαστική εφημερίδα. Καλαμάτα (φύλλα 7)

1891-1893

Εθνική Ιδέα

Εβδομαδιαίο ανεξάρτητο όργανο των απανταχού Τριφυλίων. Φιλιατρά (φύλλα 2)

1946

Εθνική Φωνή

Ημερήσια πρωινή εφημερίδα. Καλαμάτα (φύλλα 2)

1969

Ελεύθερη Μεσσηνία

Εκδοση των οργανώσεων ΕΑΜ Μεσσηνίας (φύλλα 6)

1944

Ελευθερία

Ημερήσια εφημερίδα της Μεσσηνίας

(ολόκληρη η σειρά)

1995 έως σήμερα
Το Ενεστός Εβδομαδιαία εφημερίδα. Καλαμάτα (φύλλα 8) 1885

Εξέτασις

Πολιτική, Δικαστική. Καλαμάτα (φύλλα 583)

1872-1909

Επικαιρότητα

Ημερήσια εφημερίδα της Μεσσηνίας

(ολόκληρη η σειρά)

2004 έως σήμερα

Εράνη

Εφημερίδα γενικών συμφερόντων. Φιλιατρά (φύλλα 4)

1882-1884

Εργάτης

Εβδομαδιαία εφημερίδα. Οργανο του εργατικού κόσμου. Καλαμάτα (φύλλο 1)

1904

Ευνομία

Πολιτική, εμπορική και των ειδήσεων. Εβδομαδιαία εφημερίδα. Καλαμάτα (φύλλα 2)

1896-1898

Ημέρα

Εβδομαδιαία τριφυλιακή εφημερίδα. Κυπαρισσία (φύλλα 2)

1909-1910

Ηχώ της Εράνης

Εβδομαδιαία εφημερίδα του Λαού. Φιλιατρά (φύλλα 17)

1891-1908

Ηχώ της Μεσσηνίας

Καθημερινή Ανεξάρτητη εφημερίδα. Καλαμάτα (φύλλα 2)

1925

Θάρρος

Καθημερινή πρωινή πολιτική μεσσηνιακή εφημερίδα. Καλαμάτα (φύλλα 598. Ολόκληρη η σειρά μετά το 1999)

1899-1994

1999 έως σήμερα

Θρίαμβος

Καθημερινή ανεξάρτητη εθνική εφημερίδα του Λαού. Καλαμάτα (φύλλα 2)

1907

Καθήκον

Εβδομαδιαία εφημερίδα. Καλαμάτα (φύλλα 11)

1866-1876

Καλάμαι

Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα και των ειδήσεων (φύλλα 18)

1879-1903

Καμπάνα Δεκαπενθήμερη ευθυμογραφική επιθεώρηση. Καλαμάτα (φύλλα 3) 1952

Καμπάνα της Τριφυλίας

Μηνιαία εφημερίδα, όργανο των απανταχού Τριφυλίων. Φιλιατρά (φύλλα 4)

1951-1952

Κυπαρισσία

Εβδομαδιαία πολιτική και δικαστική εφημερίδα. Κυπαρισσία (φύλλα 16)

1898-1908

Κυψέλη

Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα. Κυπαρισσία (φύλλα 6)

1902-1907

Λαϊκή

Εβδομαδιαία εφημερίδα. Καλαμάτα (φύλλα 9)

1894-1895

Λαϊκή Νίκη

Καθημερινό όργανο των κομματικών οργανώσεων Μεσσηνίας του Κ.Κ.Ε. Καλαμάτα (φύλλα 2)

1944

Λαϊκή Φωνή

Τοπική καθημερινή και πολιτική εφημερίδα. Καλαμάτα (φύλλα 61)

1932-1936

Μάχη

Ανεξάρτητη εβδομαδιαία εφημερίδα της Μεσσηνίας (φύλλα 5)

1975-1993

Μεσσηνία

Εβδομαδιαία πολιτική και φιλολο -γική εφημερίδα. Καλαμάτα (φύλλα 16)

1857-1874

Μεσσηνία

Ανεξάρτητη καθημερινή εφημερίδα. Καλαμάτα (φύλλα 111)

1929-1973

Μεσσηνιακά Νέα Ειδησεογραφική, φιλολογική, οικονομική εφημερίδα (ολόκληρη η σειρά) 1955-1977

Μεσσηνιακή Αναγέννησις

Ανεξάρτητη μηνιαία εφημερίδα των Μεσσηνίων (φύλλα 13)

1968-1981

Μεσσηνιακός Κήρυξ

Καθημερινή απογευματινή εφημερίδα. Καλαμάτα (φύλλα 30)

1924-1926

Μεσσηνιακός Λαός

Μηνιαία πολιτική, κοινωνική, οικο- νομική εφημερίδα (φύλλα 11)

1965-1967

Μεσσηνιακός Λόγος

Εβδομαδιαία εφημερίδα της Μεσσηνίας. Καλαμάτα (ολόκληρη η σειρά)

1995 έως σήμερα

Μεσσηνιακός Τύπος

Καθημερινή ανεξάρτητη πρωινή εφημερίδα. Καλαμάτα (φύλλα 4)

1935-1936

Τα Νέα

Καθημερινή απογευματινή εφημερίδα. Καλαμάτα (φύλλα 48)

1937-1966

Τα Νέα-Θάρρος-Σημαία Πρωινή έκδοσις. Εκδίδεται παρ΄Επιτροπής (φύλλα 161) 1944-1945

Νέος Ταχυδρόμος

Καθημερινή ανεξάρτητη εφημερίδα. Καλαμάτα (φύλλα 102)

1910-1912

Νέστωρ

Μεσσηνιακή εφημερίδα (φύλλα 2)

1967-1968

Πάμισος

Πολιτική εφημερίδα. Μεσσήνη (φύλλα 8)

1882-1899

Πελοπόννησος

Εβδομαδιαία πολιτική και φιλολογική εφημερίδα. Καλαμάτα (ανατύπωση ολόκληρης της σειράς)

1860-1874

Πήδασος Μεθώνης

Δεκαπενθήμερη κοινωνικοπολιτική εφημερίδα ανεξάρτητων αρχών (φύλλο 1)

1934

Πρόοδος

Εβδομαδιαία τριφυλιακή επιθεώρηση. Φιλιατρά (φύλλα 8)

1896-1911

Σημαία

Εφημερίδα ανεξάρτητη καθημερινή. Καλαμάτα
(τόμοι 18 και σε CD)

1914-1915, 1920-1940, 1964-1969

Τάξις

Πολιτική, δικαστική και των ειδήσεων. Καλαμάτα (φύλλα 43)

1877-1890
Ταχυδρόμος Καλαμών Ημερήσια εφημερίδα. Καλαμάτα (φύλλα 9) 1908-1910
Ταχυδρόμος

Καθημερινή πολιτική και οικονομική εφημερίδα (φύλλα 20)

1928-1929
Τριφυλία Εβδομαδιαία εφημερίδα.Κυπαρισσία (φύλλα 24) 1873-1882
Τριφυλία Εφημερίδα δικαστική και των ειδήσεων. Φιλιατρά (φύλλα 12) 1893-1896
Τριφυλία

Εβδομαδιαία εφημερίδα. Κυπαρισσία

(φύλλα 36)

1908-1913
Τριφυλία Ανεξάρτητη πολιτική και κοινωνική εφημερίδα. Αθήνα (φύλλα 26) 1962-1965
Τριφυλιακόν Βήμα

Δεκαπενθήμερη εφημερίδα. Ανεξάρ τητο δημοσιογραφικό όργανο εξυπηρέτησης των τοπικών συμφερόντων. Κυπαρισσία (φύλλα 3)

1958-1979
Φαραί Εβδομαδιαία πολιτική, εμπορική, κοινωνική, δικαστική και των ειδή-σεων εφημερίδα. Καλαμάτα (φύλλα 13) 1896-1900
Φ.Ε.Κ.-Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Α΄ 1946-1991
Φ.Ε.Κ.-Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Β΄ 1946-1988

Φωνή

Καθημερινή εφημερίδα της Μεσσηνίας (ολόκληρη η σειρά)

1996 έως σήμερα

Φως Εφημερίς ελευθέρα εκδιδομένη δις της εβδομάδος. Καλαμάτα (φύλλα 30) 1900-1907
Εκφραση, περ.

Τριμηνιαίο μεσσηνιακό πολιτιστικό περιοδικό

1992 έως σήμερα

Ιθώμη, περ.

Αρχαιολογία, Ιστορία, Λαογραφία, Γράμματα, Τέχνες. Περιοδική έκδοση

1983 έως σήμερα

Σύνδεσμος, περ.

Μηνιαίο περιοδικό ελληνορθόδοξης  μαρτυρίας

1991 έως σήμερα

Αριστομένης, περ.

Δελτίο πληροφοριών Νομαρχίας Μεσσηνίας (τόμος 1)

1968-1971

Μεσσηνιακά 1968, περ. (Μ.Φερέτου)

Μεσσηνιακή Γραμματεία, μεσση -νιακή εγκυκλοπαιδεία, μεσσήνιοι αγωνιστές, βιογραφίες μεσσηνίων (τόμοι 2)

1968-1970

Μεσσηνιακά Χρονικά, περ.

Θέματα ιστορικά, πολιτιστικά της Μεσσηνίας (τόμος 1)

1961-1963

Μεσσηνιακά Χρονικά, περ.

Θέματα αρχαιογνωστικά, βυζαντι -νολογικά, ιστορικά, πολιτιστικά κ.ά. αφορώντα τη Μεσσηνία. Ετήσια έκδοση (τόμος 1)

1999

Φιλιατρά, περ.

Τριμηνιαία περιοδική έκδοση

1959-1962

Τριφυλιακή Εστία, περ.

Αρχαιολογία, ιστορία, λαογραφία, γράμματα, τέχνες, ζωή. Δίμηνη περιοδική έκδοση

1986-1998