Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Δραστηριότητες
 

Δραστηριότητες

Τα Αρχεία Νομού Μεσσηνίας, στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας αναπτύσσουν πολυσχιδείς δραστηριότητες, αρχής γενομένης από το 1995. Συνεργάζονται με τοπικούς πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για την οργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων, στις οποίες συμμετέχουν με ομιλίες και εκθέσεις τεκμηρίων. Υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα, με στόχο την καλλιέργεια αρχειακής συνείδησης στους μαθητές. Καταγράφουν προφορικές μαρτυρίες, όπως λ.χ. από απογόνους Μικρασιατών προσφύγων, από εργαζόμενους σε παλιά εργοστάσια (π.χ. "Ευαγγελίστρια") κ.ά. Τέλος, φέρουν στο φως της δημοσιότητας αξιόλογα αρχεία με αυτοτελείς εκδόσεις τους ή άρθρα στον Τύπο, αναδεικνύοντας έτσι την τοπική ιστορία.

Εκδόσεις

Εκθέσεις τεκμηρίων

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εισηγήσεις - Ομιλίες

Σκοπός των υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους

α) Η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, συντήρηση, καταγραφή, μικροφωτογράφηση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού της χώρας και η διάθεση προς μελέτη όλων των δημόσιων και ιδιωτικών αρχείων, εγγράφων και χειρογράφων, τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και στην πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού έθνους και σε ό,τι έχει σχέση με τη διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή του ελληνικού κράτους.

β) Η επισήμανση και απογραφή των εχόντων ιστορικό ενδιαφέρον δημόσιων αρχείων, η επιλογή και εισαγωγή τους στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η προετοιμασία για τη διάθεση στους μελετητές.

γ) Η συνεργασία με τις αρχές της Εκκλησίας, των εκκλησιαστικών και μοναστηριακών ιδρυμάτων και άλλων θρησκευτικών φορέων για τη διάσωση του αρχειακού υλικού.

δ) Η συνεργασία με τους κατόχους ιδιωτικών αρχείων, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον.

ε) Η εποπτεία των ειδικών αρχείων του άρθρου 39.
στ) Η έκδοση δημοσιευμάτων (περιοδικών και αυτοτελών), που εξυπηρετούν τη γνώση των ιστορικών πηγών της χώρας.

ζ) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

η) Ο εμπλουτισμός με αγορά ή αποδοχή δωρεάς αρχειακού υλικού από τους κατόχους τους και ομοιοτύπων αρχειακού υλικού που βρίσκονται σε ξένα κράτη ή οργανισμούς.

Άρθρο 9 ν. 1946/1991 "Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες διατάξεις"

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εκδόσεις
Εκθέσεις τεκμηρίων
Εισηγήσεις-Ομιλίες
Εκπαιδευτικά προγράμματα
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)