Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
 

Αρχεία - Συλλογές

ψηφιακές αρχειακές συλλογές

 

Κάντε κλικ για μεγέθυνση
Γενικός Έλεγχος (1916-1923) Αρσακείου Καλαμάτας

Από το 1992 τα Αρχεία Ν. Μεσσηνίας έχουν εισαγάγει και ταξινομήσει τα παρακάτω αρχεία και συλλογές των ετών 1692-2014. Συγκεκριμένα, κατά αλφαβητική σειρά Ειδικού Ευρετηρίου, πρόκειται για τα εξής:

42 δημοτικά των ετών 1829-2010
39 δικαστικά των ετών 1841-1995
57 διοικητικά των ετών 1828-1832, 1907-2010
10 εκκλησιαστικά των ετών 1829-2007
337 εκπαιδευτικά των ετών 1861-2005
22 επιχειρήσεων των ετών 1884-1994
69 ιδιωτικά των ετών 1743-2012
14 συλλογές των ετών 1692-2010
169 συμβολαιογραφικά των ετών 1835-1968
70 συλλογές τύπου των ετών 1857-2013
6 υποθηκοφυλακείων των ετών 1836-1976
36 συλλογές φωτογραφικού υλικού των ετών 1800-2006
3 οπτικοακουστικά του έτους 2007

Σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κάθε αρχείο μετά την εγγραφή του στο βιβλίο εισαγωγής εντάσσεται στην ομάδα αρχείων στην οποία ανήκει (Ειδικό Ευρετήριο: ΑΕΕ). Η ομαδοποίηση είναι θεωρητική και όχι φυσική. Αναφέρουμε ενδεικτικά:

Διοικητικά: υπηρεσίες δημόσιου τομέα Εκπαιδευτικά: σχολεία - σχολές - εκπαιδευτικά ιδρύματα Δικαστικά: δικαστικές αρχές Συμβολαιογραφικά: Συμβολαιογράφοι Δημοτικά: οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Συλλογές: ιδιωτικές συλλογές.

 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Γενικές πληροφορίες
      Αρχεία - συλλογές
    Διοικητικά
    Δημοτικά
    Δικαστικά
    Συμβολαιογραφικά
    Εκπαιδευτικά
   Επιχειρήσεων
  Εκκλησιαστικά
    Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές
    Συλλογή τύπου
    Συλλογή φωτογραφικού υλικού
    Συλλογή οπτικοακουστικού υλικού
Εργαλεία έρευνας
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)