Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
 

 

Αρχεία - Συλλογές

Συμβολαιογραφικά - Υποθηκοφυλακείων

α/α

ΑΡΧΕΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΑΚΡΑΙΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Α.Ε.Ε.

1

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΠΑΜΙΣΟΥ (ΕΔΡΑ: ΜΕΣΣΗΝΗ)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1835-1856

ΣΥΜΒ. 001

2

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

 1857-1862

ΣΥΜΒ. 002

3

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1859-1870

ΣΥΜΒ. 003

4

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1863

ΣΥΜΒ. 004

5

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1863-1869

ΣΥΜΒ. 005

6

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΠΟΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1863-1887

ΣΥΜΒ. 006

7

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΚΡΟΝΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1864

ΣΥΜΒ. 007

8

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1864-1867

ΣΥΜΒ. 008

9

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1867-1868, 1871-1872

ΣΥΜΒ. 009

10

 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1867-1881

ΣΥΜΒ. 010

11

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1870-1871

ΣΥΜΒ. 011

12

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΔΕΝΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1871-1872, 1874

ΣΥΜΒ. 012

13

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΚΑΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1873-1881

ΣΥΜΒ. 013

14

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1874-1875

ΣΥΜΒ. 014

15

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ 

1881-1903

ΣΥΜΒ. 015

16

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΩΤΗ ΠΑΪΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ

1885-1910

ΣΥΜΒ. 016

17

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

1888-1919

ΣΥΜΒ. 017

18

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1904

ΣΥΜΒ. 018

19

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1904-1907

ΣΥΜΒ. 019

20

 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1907-1910

ΣΥΜΒ. 020

21

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

1910-1921

ΣΥΜΒ. 021

22

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1911

ΣΥΜΒ. 022

23

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ), ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

1912-1940

ΣΥΜΒ. 023

24

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ

1920

ΣΥΜΒ. 024

25

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΚΑΝΤΙΑΝΗ ΑΝΔΡΕΑ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ), ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1921-1953

ΣΥΜΒ. 025

26

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1929

ΣΥΜΒ. 026

27

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1867-1872

ΣΥΜΒ. 027

28

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1864-1895

ΣΥΜΒ. 028

29

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1891-1901

ΣΥΜΒ. 029

30

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΛΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1901-1946

ΣΥΜΒ. 030

31

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΜΦΕΙΑΣ (ΕΔΡΑ:ΑΡΦΑΡΑ)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1872-1918

ΣΥΜΒ. 031

32

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΛΙΓΓΡΗ ΑΓΓΕΛΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1895-1934

ΣΥΜΒ. 032

33

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1863-1933

ΣΥΜΒ. 033

34

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1873-1911

ΣΥΜΒ. 034

35

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΑΟΥΝΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1911-1949

ΣΥΜΒ. 035

36

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ ΛΙΒΑ ΛΕΩΝΙΔΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1903-1935

ΣΥΜΒ. 036

37

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΕΔΡΑ:ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1909-1939

ΣΥΜΒ. 037

38

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1840-1862

ΣΥΜΒ. 038

39

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΠΟΥΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1862-1867, 1897-1900

ΣΥΜΒ. 039

40

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1867-1868, 1871-1872, 1874, 1876-1877

ΣΥΜΒ. 040

41

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΑΡΑΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1868-1870

ΣΥΜΒ. 041

42

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1870-1871, 1874-1875

ΣΥΜΒ. 042

43

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΚΩΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1871-1872

ΣΥΜΒ. 043

44

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1873-1874

ΣΥΜΒ. 044

45

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1878

ΣΥΜΒ. 045

46

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1878-1883

ΣΥΜΒ. 046

47

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1883-1893

ΣΥΜΒ. 047

48

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ , ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

1893-1922

ΣΥΜΒ. 048

49

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

1900-1903

ΣΥΜΒ. 049

50

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΓΥΦΤΑΚΗ ΗΛΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1903-1953

ΣΥΜΒ. 050

51

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΟΥ Φ.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1922-1948

ΣΥΜΒ. 051

52

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΓΙΑΓΚΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1932-1943

ΣΥΜΒ. 052

53

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΝΔΑΝΙΑΣ (ΕΔΡΑ:ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1869, 1872

ΣΥΜΒ. 053

54

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΩΝΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1836-1857

ΣΥΜΒ. 054

55

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1857-1874

ΣΥΜΒ. 055

56

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1874-1876

ΣΥΜΒ. 056

57

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΥ ΚΙΜΩΝΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1876-1878

ΣΥΜΒ. 057

58

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΧΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1863-1882

ΣΥΜΒ. 058

59

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ

1882-1883

ΣΥΜΒ. 059

60

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ ΛΑΧΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1883-1917

ΣΥΜΒ. 060

61

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ ΚΛΑΠΠΑ ΚΙΜΩΝΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1901-1936

ΣΥΜΒ. 061

62

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ
Ψηφιακά αντίγραφα ευρετηρίων

1836-1849

ΣΥΜΒ. 062

63

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1849

ΣΥΜΒ. 063

64

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΡΑΒΟΣΚΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ
Ψηφιακά αντίγραφα χρονολογικών ευρετηρίων συμβολαιογραφικών πράξεων 1850-1851, 1851-1852, 1852, 1852-1853,
1853-1854, 1854, 1854-1855, 1855-1856, 1856-1857, 1857-1858, 1858-1859, 1859, 1859-1860 , 1860-1861, 1861-1862, 1862-1863,
1862-1864, 1864, 1864, 1864-1865, 1865, 1865-1866, 1866-1867
, 1867-1868, 1869-1870, 1870-1871, 1871, 1871-1872, 1872-1873, 1873, 1873-1874, 1874-1875, 1875-1876, 1877-1878, 1879-1880, 1880-1881, 1881

1850-1881

ΣΥΜΒ. 064

65

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΗΛΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1857-1860

ΣΥΜΒ. 065

66

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1860

ΣΥΜΒ. 066

67

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1859-1872

ΣΥΜΒ. 067

68

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1861-1862

ΣΥΜΒ. 068

69

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1872-1880

ΣΥΜΒ. 069

70

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1882-1889

ΣΥΜΒ. 070

71

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΑΝΤΖΑΒΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ κ.ά.

Ψηφιακά αντίγραφα ευρετηρίων

1884-1919

ΣΥΜΒ. 071

72

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΝΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1890-1891

ΣΥΜΒ. 072

73

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΑΓΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1906-1920

ΣΥΜΒ. 073

74

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΑΝΤΖΑΒΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

1920-1924

ΣΥΜΒ. 074

75

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ), ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ,

1837-1858

ΣΥΜΒ. 075

76

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΒΟΥΤΙΕΡΟΥ ΗΛΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ,
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1859-1861

ΣΥΜΒ. 076

77

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΦΡΑΝΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ), ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1861-1877

ΣΥΜΒ. 077

78

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΠΕΡΤΟΥΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ,
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ), ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1878-1889

ΣΥΜΒ. 078

79

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΡΟΜΠΟΛΑ ΛΕΩΝΙΔΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ), ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ,

1889-1916

ΣΥΜΒ. 079

80

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1863-1876

ΣΥΜΒ. 080

81

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΠΑΤΖΑΝΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ), ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1876-1887

ΣΥΜΒ. 081

82

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1887-1909

ΣΥΜΒ. 082

83

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΡΑΤΣΑΜΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ), ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1904-1918

ΣΥΜΒ. 083

84

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΟΔΥΣΣΕΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1915-1922

ΣΥΜΒ. 084

85

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ), ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1927-1929

ΣΥΜΒ. 085

86

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΥΛΟΥ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1861-1872

ΣΥΜΒ. 086

87

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ), ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1919-1927

ΣΥΜΒ. 087

88

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΣΑΛΑΚΑ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1927-1939

ΣΥΜΒ. 088

89

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1914-1952

ΣΥΜΒ. 089

90

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΑΜΟΥΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1924-1940

ΣΥΜΒ. 090

91

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

1857-1949

ΣΥΜΒ. 091

92

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1916-1918

ΣΥΜΒ. 092

93

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ), ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1922-1927

ΣΥΜΒ. 093

94

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ), ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1836-1850

ΣΥΜΒ. 094

95

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΠΥΛΟΥ ΣΑΛΑΦΑΤΙΝΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1850-1854

ΣΥΜΒ. 095

96

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΠΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1854

ΣΥΜΒ. 096

97

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΠΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ι.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1856-1858

ΣΥΜΒ. 097

98

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΠΥΛΟΥ ΒΑΡΚΛΑΝΤΗ ΠΑΝ.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1858-1861

ΣΥΜΒ. 098

99

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΥΛΟΥ ΒΕΡΡΟΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1867-1889

ΣΥΜΒ. 099

100

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΠΥΛΟΥ ΠΟΥΡΝΑΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1872

ΣΥΜΒ. 100

101

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΠΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1872-1873

ΣΥΜΒ. 101

102

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Π.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1873

ΣΥΜΒ. 102

103

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΠΥΛΟΥ ΧΡΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1873

ΣΥΜΒ. 103

104

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΠΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1872

ΣΥΜΒ. 104

105

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΥΛΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1876-1890

ΣΥΜΒ. 105

106

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΠΥΛΟΥ ΤΣΙΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1891-1892

ΣΥΜΒ. 106

107

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΥΛΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1901-1912

ΣΥΜΒ. 107

108

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΥΛΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΝ.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1874-1875

ΣΥΜΒ. 108

109

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1869

ΣΥΜΒ. 109

110

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑ ΙΩΑΝΝΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1870

ΣΥΜΒ. 110

111

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Κ.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1870-1871

ΣΥΜΒ. 111

112

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1872

ΣΥΜΒ. 112

113

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΔΑΝΙΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ (ΕΔΡΑ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1891-1893

ΣΥΜΒ. 113

114

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΔΑΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1893-1931

ΣΥΜΒ. 114

115

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΔΑΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1931-1943

ΣΥΜΒ. 115

116

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1863-1875

ΣΥΜΒ. 116

117

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1875

ΣΥΜΒ. 117

118

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1875-1903

ΣΥΜΒ. 118

119

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ, ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

1903-1911

ΣΥΜΒ. 119

120

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1911-1918

ΣΥΜΒ. 120

121

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤ.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1918-1952

ΣΥΜΒ. 121

122

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1914-1952

ΣΥΜΒ. 122

123

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1926-1943

ΣΥΜΒ. 123

124

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΥΛΟΥ ΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1892-1919

ΣΥΜΒ. 124

125

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ Κ.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1919-1925

ΣΥΜΒ. 125

126

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΥΛΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1926-1944

ΣΥΜΒ. 126

127

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
Ψηφιακά αντίγραφα 1858-1859, 1859, 1860, 1860-1861, 1861-1863

1858-1863

ΣΥΜΒ. 127

128

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΒΙΑΣ ΜΠΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
Ψηφιακά αντίγραφα

1863, 1864-1868, 1872, 1875-1878

ΣΥΜΒ. 128

129

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΒΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
Ψηφιακά αντίγραφα

1864, 1868-1869

ΣΥΜΒ. 129

130

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΒΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΧΑΪΔΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
Ψηφιακά αντίγραφα 1869-1870, 1870, 1870-1871, 1871, 1871-1872

1869-1872

ΣΥΜΒ. 130

131

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΒΙΑΣ ΜΟΥΝΤΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
Ψηφιακά αντίγραφα 1873, 1873-1874, 1874, 1874

1873-1874

ΣΥΜΒ. 131

132

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΒΙΑΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
Ψηφιακά αντίγραφα

1875

ΣΥΜΒ. 132

133

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΒΙΑΣ

 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ), ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ
Ψηφιακά αντίγραφα

1878-1936

ΣΥΜΒ. 133

134

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΕΡΑΝΗΣ (ΕΔΡΑ:ΦΙΛΙΑΤΡΑ)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1838-1856

ΣΥΜΒ. 134

135

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΑΝΗΣ ΚΩΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1856-1862

ΣΥΜΒ. 135

136

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΗ ΜΑΡΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1858

ΣΥΜΒ. 136

137

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΑΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1858-1862

ΣΥΜΒ. 137

138

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΑΝΗΣ ΣΑΜΠΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1862-1868, 1869-1876

ΣΥΜΒ. 138

139

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΑΝΗΣ ΜΠΡΟΥΜΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1863-1868, 1873-1875

ΣΥΜΒ. 139

140

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΑΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1868, 1869-1872, 1877-1880

ΣΥΜΒ. 140

141

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΑΝΗΣ ΚΤΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1868-1869, 1874

ΣΥΜΒ. 141

142

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΑΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1869

ΣΥΜΒ. 142

143

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΑΝΗΣ ΒΩΒΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1876-1877

ΣΥΜΒ. 143

144

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ,
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1876-1893

ΣΥΜΒ. 144

145

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΑΝΗΣ ΛΥΓΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

1881-1885

ΣΥΜΒ. 145

146

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΑΝΗΣ ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1881-1892

ΣΥΜΒ. 146

147

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΑΝΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1886-1917

ΣΥΜΒ. 147

148

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΑΝΗΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1892-1913

ΣΥΜΒ. 148

149

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1893-1910

ΣΥΜΒ. 149

150

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΑΝΗΣ ΚΤΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1910-1929

ΣΥΜΒ. 150

151

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΑΝΗΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1917-1928

ΣΥΜΒ. 151

152

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΑΝΗΣ ΠΑΤΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ κ.ά.

1926-1942

ΣΥΜΒ. 152

153

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΗΛΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1923-1945

ΣΥΜΒ. 153

154

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

1945-1955

ΣΥΜΒ. 154

155

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΑΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1950-1953

ΣΥΜΒ. 155

156

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΕΪΤΑΝΗ ΗΡΑΚΛΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1954-1957

ΣΥΜΒ. 156

157

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΔΟΥΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ (ΕΔΡΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1861-1865, 1866-1872, 1874-1883, 1889-1890

ΣΥΜΒ. 157

158

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΔΟΥΣ ΡΟΥΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1872-1874

ΣΥΜΒ. 158

159

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΔΟΥΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1883-1897

ΣΥΜΒ. 159

160

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΔΟΥΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1897-1901

ΣΥΜΒ. 160

161

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΔΟΥΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1901-1913, 1917-1920

ΣΥΜΒ. 161

162

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΔΟΥΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1892-1901

ΣΥΜΒ. 162

163

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΔΟΥΣ Κ
ΟΥΒΑΡΑ ΠΕΤΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1903-1911

ΣΥΜΒ. 163

164

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΔΟΥΣ
ΔΗΜΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

1911-1914

ΣΥΜΒ. 164

165

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΔΟΥΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ),
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

1914-1925

ΣΥΜΒ. 165

166

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΕΡΑΝΗΣ ΣΑΜΠΑΛΗ Χ.

ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ, ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

1944-1963

ΣΥΜΒ. 166

167

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΕΡΑΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΡΙΛΗ

1951-1968

ΣΥΜΒ.
167

168

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΜΑΡΚΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝ.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ).

1858-1871, 1871-1913

ΣΥΜΒ.
168

169

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡ.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

1913-1949

ΣΥΜΒ.
169

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

1

ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ κ.ά.

1886-1945

ΥΠΟ. 001

2

ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΕΡΑΝΗΣ (ΕΔΡΑ: ΦΙΛΙΑΤΡΑ)

ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΟΘΗΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ-ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ, ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ, ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΜΕΡΙΔΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ κ.ά.

1836-1976

ΥΠΟ. 002

3

ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ
(ΕΔΡΑ: ΜΕΣΣΗΝΗ)

ΤΟΜΟΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ ΠΑΜΙΣΟΥ. ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ."

1837-1838

ΥΠΟ. 003

4

ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΘΗΚΩΝ

1900-1952

ΥΠΟ.
004

5

ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ, ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ- ΠΙΣΤΩΤΩΝ

1899-1935

ΥΠΟ.
005

6

ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ, ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

1885-1894, 1912-1939

ΥΠΟ.
006

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Γενικές πληροφορίες
      Αρχεία - συλλογές
Διοικητικά
Δημοτικά
Δικαστικά
Συμβολαιογραφικά
Εκπαιδευτικά
Επιχειρήσεων
Εκκλησιαστικά
Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές
Συλλογή τύπου
Συλλογή φωτογραφικού υλικού
Συλλογή οπτικοακουστικού υλικού
Εργαλεία έρευνας
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)