Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
 

 

Αρχεία - Συλλογές

Διοικητικά αρχεία

α/α

ΑΡΧΕΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΑΚΡΑΙΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Α.Ε.Ε.

1

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (Λ/Σ) ΚΟΡΩΝΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Θ/Γ ΣΚΑΦΩΝ, ΔΕΛΤΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΚΘΑΛΑΣΣΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ κ.ά.

1988-2007

ΔΙΟΙΚ.

001

2

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ (Λ/Χ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ, ΑΔΕΙΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΑΡΑΞΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ κ.ά.

1962-2008

ΔΙΟΙΚ.

002

3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ, ΔΕΛΤΙΑ ΑΣΤΥΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, κ.ά.

1980-1994

ΔΙΟΙΚ.

003

4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ κ.ά.

1969-1996

ΔΙΟΙΚ.

004

5

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΔΙΑΤΑΓΕΣ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ κ.ά.

1953-1990

ΔΙΟΙΚ.

005

6

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ κ.ά.

1971-1990

ΔΙΟΙΚ.

006

7

ΤΕΒΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑΤΡΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΝΟΣΗΛΕΙΑ κ.ά.

1986-1990

ΔΙΟΙΚ.

007

8

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ:
(1) ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΡΦΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΟΠΛΗΚΤΩΝ κ.ά.)
(2) ΥΠΟΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

1926-1997

ΔΙΟΙΚ.

008

9

ΤΕΒΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ κ.ά.

1971-1997

ΔΙΟΙΚ.

009

10

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ κ.ά.

1988-2002

ΔΙΟΙΚ.

010

11

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ κ.ά.

1983-2004

ΔΙΟΙΚ.

011

12

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ κ.ά.

1986-1996

ΔΙΟΙΚ.

012

13

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑ ΔΟΣΟΛΗΨΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΓΑ κ.ά.

1987-1990

ΔΙΟΙΚ.

013

14

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΤΣΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΟΓΑ, ΙΚΑ κ.ά.

1984-1987

ΔΙΟΙΚ.

014

15

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΟΓΑ, ΙΚΑ κ.ά.

1984-1987

ΔΙΟΙΚ.

015

16

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΙΚΑ κ.ά.

1991-1993

ΔΙΟΙΚ.

016

17

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΓΑ, ΙΚΑ κ.ά.

1988

ΔΙΟΙΚ.

017

18

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΓΑ κ.ά.

1986-1990

ΔΙΟΙΚ.

018

19

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (Λ/Σ) ΜΑΡΑΘΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΥΠΟΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΥ - ΕΡΓΑΤΑΙ ΞΗΡΑΣ κ.ά.

1931-1969

ΔΙΟΙΚ.

019

20

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΔΟΣΟΛΗΨΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΓΑ, ΙΚΑ κ.ά.

1989-1990

ΔΙΟΙΚ.

020

21

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ κ.ά.

1989, 1993

ΔΙΟΙΚ.

021

22

ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΦΥΛΛΑ ΚΑΠΝΟΥ, ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΟΥ, ΒΙΒΛΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΥ, ΒΙΒΛΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ, κ.ά.

1907-2002

ΔΙΟΙΚ.

022

23

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΕΛΤΑ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΤΑΓΩΝ, ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ κ.ά.

1970-1993

ΔΙΟΙΚ.

023

24

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΠΥΛΙΑΣ

1923-1939

ΔΙΟΙΚ.

024

25

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ κ.ά.

1978-1989

ΔΙΟΙΚ.

025

26

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΡΘΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΑΡΧΕΙΑ:
- ΥΠΟΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ)
- ΥΠΟΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
- ΥΠΟΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ)

1986-2010

ΔΙΟΙΚ.

026

27

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

1985, 1990

ΔΙΟΙΚ. 027

28

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΥΛΟΤΟΜΙΑ, ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΘΗΡΑΜΑΤΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ κ.ά.

1959-2001

ΔΙΟΙΚ.

028

29

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΘΥΜΟΥΝΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΦΕΔΡΟΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ κ.ά.

1970-2004

ΔΙΟΙΚ.

029

30

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ, ΤΙΤΛΟΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ κ.ά.

1987-1995

ΔΙΟΙΚ.

030

31

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΟΥ)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΙΚΑΣ-ΔΩΡΕΑΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ κ.ά.

1965-1990

ΔΙΟΙΚ.

031

32

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1955-1969, 1978-1991

ΔΙΟΙΚ.

032

33

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ (Λ/Χ) ΠΥΛΟΥ

ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ, ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ, ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ, ΝΑΥΛΟΙ ΠΛΟΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ κ.ά.

1938-2008

ΔΙΟΙΚ.

033

34

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (Λ/Σ) ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ Λ/Σ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ κ.ά.

1925-1961, 1992-2007

ΔΙΟΙΚ.

034

35

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ κ.ά.

1990-1991, 1994

ΔΙΟΙΚ.

035

36

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΥΔΕ)

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΙΑΤΡΩΝ κ.ά.

1966-1984

ΔΙΟΙΚ.

036

37

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ, ΔΑΣΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ κ.ά.

1967-1990, 2003-2008

ΔΙΟΙΚ.

037

38

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕΡΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ, ΒΙΒΛΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ.

1964-1988

ΔΙΟΙΚ. 038

39

ΣΥΚΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΚΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΔΑΝΕΙΑ ΕΠ΄ ΕΝΕΧΥΡΩ ΣΥΚΩΝ-ΑΠΟΣΥΚΩΝ κ.ά.

1935-1939, 1953-1986

ΔΙΟΙΚ. 039

40

ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΑΣΟ) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ, ΣΤΑΦΙΔΕΞΑΓΩΓΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ κ.ά.

1952-1998

ΔΙΟΙΚ. 040

41

ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΑΣΟ) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΛΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ, ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠ. ΠΥΛΙΑΣ, ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ κ.ά.

1950-1998

ΔΙΟΙΚ.

041

42

ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΑΣΟ) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ κ.ά.

1960-1994

ΔΙΟΙΚ. 042

43

ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΑΣΟ) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ (χ.χρ.) κ.ά.

1950-1998

ΔΙΟΙΚ. 043

44

ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΑΣΟ) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΗ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ κ.ά.

1926-1999

ΔΙΟΙΚ. 044

45

ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΑΣΟ) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ κ.ά.

1937-1998

ΔΙΟΙΚ. 045

46

ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΑΣΟ) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΔΕΛΤΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΣΤΑΦΙΔΟΦΥΤΕΙΩΝ, ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ-ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΣ κ.ά.

1937-1998

ΔΙΟΙΚ. 046

47

ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΑΣΟ) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ, ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΑΦΙΔΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ κ.ά.

1952-1997

ΔΙΟΙΚ. 047

48

ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΑΣΟ) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ κ.ά.

1962-1998

ΔΙΟΙΚ. 048

49

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)-Τ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ (1965-1969) κ.ά.

1964-2000

ΔΙΟΙΚ. 049

50

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ.

1828-1832

ΔΙΟΙΚ. 050

51

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΜΗΤΡΩΟ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΒΙΒΛΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ κ.ά.

1924-1991

ΔΙΟΙΚ. 051

52

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΓΩΓΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΥΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ κ.ά.

1985-2005

ΔΙΟΙΚ. 052

53

ΠΙΚΠΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ Π.Ι.Κ.Π.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.

1959-1985

ΔΙΟΙΚ. 053

54

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ - ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.

2006

ΔΙΟΙΚ. 054

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Γενικές πληροφορίες
      Αρχεία - συλλογές
    Διοικητικά
    Δημοτικά
    Δικαστικά
    Συμβολαιογραφικά
    Εκπαιδευτικά
   Επιχειρήσεων
  Εκκλησιαστικά
    Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές
    Συλλογή τύπου
    Συλλογή φωτογραφικού υλικού
Εργαλεία έρευνας
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)