Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
 

 

Αρχεία - Συλλογές

Διοικητικά αρχεία

Σελ. 1 2

α/α

ΑΡΧΕΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΑΚΡΑΙΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Α.Ε.Ε.

1

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (Λ/Σ) ΚΟΡΩΝΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Θ/Γ ΣΚΑΦΩΝ, ΔΕΛΤΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΚΘΑΛΑΣΣΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ κ.ά.

1988-2007

ΔΙΟΙΚ.
001

2

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ (Λ/Χ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ, ΑΔΕΙΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΑΡΑΞΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ κ.ά.

1962-2008

ΔΙΟΙΚ.
002

3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ, ΔΕΛΤΙΑ ΑΣΤΥΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, κ.ά.

1980-1994

ΔΙΟΙΚ.
003

4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ κ.ά.

1969-1996

ΔΙΟΙΚ.
004

5

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΔΙΑΤΑΓΕΣ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ κ.ά.

1953-1990

ΔΙΟΙΚ.
005

6

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ κ.ά.

1971-1990

ΔΙΟΙΚ.
006

7

ΤΕΒΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑΤΡΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΝΟΣΗΛΕΙΑ κ.ά.

1986-1990

ΔΙΟΙΚ.
007

8

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ:
(1) ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΡΦΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΟΠΛΗΚΤΩΝ κ.ά.)
(2) ΥΠΟΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

1926-1997

ΔΙΟΙΚ.
008

9

ΤΕΒΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ κ.ά.

1971-1997

ΔΙΟΙΚ.
009

10

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ κ.ά.

1988-2002

ΔΙΟΙΚ.
010

11

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ κ.ά.

1983-2004

ΔΙΟΙΚ.
011

12

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ κ.ά.

1986-1996

ΔΙΟΙΚ.
012

13

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑ ΔΟΣΟΛΗΨΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΓΑ κ.ά.

1987-1990

ΔΙΟΙΚ.
013

14

 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΤΣΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΟΓΑ, ΙΚΑ κ.ά.

1984-1987

ΔΙΟΙΚ.
014

15

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΟΓΑ, ΙΚΑ κ.ά.

1984-1987

ΔΙΟΙΚ.
015

16

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΙΚΑ κ.ά.

1991-1993

ΔΙΟΙΚ.
016

17

 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΓΑ, ΙΚΑ κ.ά.

1988

ΔΙΟΙΚ.
017

18

 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΓΑ κ.ά.

1986-1990

ΔΙΟΙΚ.
018

19

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (Λ/Σ) ΜΑΡΑΘΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΥΠΟΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΥ - ΕΡΓΑΤΑΙ ΞΗΡΑΣ κ.ά.

1931-1969

ΔΙΟΙΚ.
019

20

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΒΙΒΛΙΑ  ΔΟΣΟΛΗΨΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΓΑ, ΙΚΑ κ.ά.

1989-1990

ΔΙΟΙΚ.
020

21

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ κ.ά.

1989, 1993

ΔΙΟΙΚ.
021

22

 ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΦΥΛΛΑ ΚΑΠΝΟΥ, ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΟΥ, ΒΙΒΛΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΥ, ΒΙΒΛΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ, κ.ά.

1907-2002

ΔΙΟΙΚ.
022

23

 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΕΛΤΑ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΤΑΓΩΝ, ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ κ.ά.

1970-1993

ΔΙΟΙΚ.
023

24

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΠΥΛΙΑΣ

1923-1939

ΔΙΟΙΚ.
024

25

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ κ.ά.

1978-1989

ΔΙΟΙΚ.
025

26

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΡΘΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΑΡΧΕΙΑ:
- ΥΠΟΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ)
- ΥΠΟΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
- ΥΠΟΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ)

1986-2010

ΔΙΟΙΚ.
026

27

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

1985, 1990

ΔΙΟΙΚ. 027

28

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΥΛΟΤΟΜΙΑ, ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΘΗΡΑΜΑΤΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ κ.ά.

1959-2001

ΔΙΟΙΚ.
028

Σελ. 1 2

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Γενικές πληροφορίες
      Αρχεία - συλλογές
Διοικητικά
Δημοτικά
Δικαστικά
Συμβολαιογραφικά
Εκπαιδευτικά
Επιχειρήσεων
Εκκλησιαστικά
Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές
Συλλογή τύπου
Συλλογή φωτογραφικού υλικού
Συλλογή οπτικοακουστικού υλικού
Εργαλεία έρευνας
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)