Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
 

 

Αρχεία - Συλλογές

Εκπαιδευτικά αρχεία

Σελ. 1 2 3 4 5

α/α

ΑΡΧΕΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΑΚΡΑΙΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Α.Ε.Ε.

1

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ

1889-1929

ΕΚΠ.
001

2

ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ,ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ

1929-1938

ΕΚΠ.
002

3

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΩΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

1956-1986

ΕΚΠ.
003

4

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ

1889-1929

ΕΚΠ.
004

5

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

1919-1973

ΕΚΠ.
005

6

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ

1924-1929

ΕΚΠ.
006

7

ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ

1929-1939

ΕΚΠ.
007

8

ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΦΑΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ψηφιακά αντίγραφα Βιβλίου Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων

1929-1945

ΕΚΠ.
008

9

ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ (πρ. ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΙΟΥ)

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ

1929-1938

ΕΚΠ.
009

10

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ

1920-1929

ΕΚΠ.
010

11

ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ

1929-1938

ΕΚΠ.
011

12

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗΣ (πρ. ΤΣΑΟΥΣΙΟΥ)

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ

1901-1929

ΕΚΠ.
012

13

ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΥΛΙΚΟΥ

1929-1940

ΕΚΠ.
013

14

ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1938-1944

ΕΚΠ.
014

15

Γ΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ)

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ

1909-1929

ΕΚΠ.
015

16

ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ

1929-1939

ΕΚΠ.
016

17

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1938-1949

ΕΚΠ.
017

18

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ κ.ά.
Ψηφιακά αντίγραφα Βιβλίου Παιδαγωγικών Συνεδριών και Βιβλίου Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων

1919-1961

ΕΚΠ.
018

19

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ, ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ κ.ά.

1961-1977

ΕΚΠ.
019

20

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ (πρ. ΛΙΓΟΥΔΙΣΤΑΣ)

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ
Ψηφιακά αντίγραφα Βιβλίου Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων

1889-1929

ΕΚΠ.
020

21

ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΩΡΑΣ (πρ. ΛΙΓΟΥΔΙΣΤΑΣ)

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ
Ψηφιακά αντίγραφα Βιβλίων Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων

1929-1938

ΕΚΠ.
021

22

ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ (πρ. ΛΙΓΟΥΔΙΣΤΑΣ)

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ κ.ά.
Ψηφιακά αντίγραφα Βιβλίου Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων

1939-1946

ΕΚΠ.
022

23

ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΑΣ (πρ. ΛΙΓΟΥΔΙΣΤΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ψηφιακά αντίγραφα Βιβλίου Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων

1946-1951

ΕΚΠ.
023

24

Β΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ,  ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Ψηφιακά αντίγραφα Βιβλίου Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων

1889-1929

ΕΚΠ.
024

25

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ψηφιακά αντίγραφα Βιβλίου Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων

1921-1929

ΕΚΠ.
025

26

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ψηφιακά αντίγραφα Βιβλίων Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων 1 2

1921-1933

ΕΚΠ.
026

27

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ κ.ά.
Ψηφιακά αντίγραφα Βιβλίων Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων 1 2 3 4 5

1931-1976

ΕΚΠ. 027

28

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΦΑΡΩΝ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ

1897-1929

ΕΚΠ.
028

29

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ (πρ. ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΙΟΥ)

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ

1922-1929

ΕΚΠ.
029

30

ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΦΑΡΩΝ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1937-1943

ΕΚΠ.
030

31

ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ΑΡΦΑΡΩΝ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ κ.ά.

1955-1982

ΕΚΠ.
031

32

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ

1964-1980

ΕΚΠ.
032

33

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1911-1929

ΕΚΠ.
033

34

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ κ.ά.
Ψηφιακά αντίγραφα Βιβλίων Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων

1921-1961

ΕΚΠ.
034

35

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΤΖΗ (πρ. ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1899-1929

ΕΚΠ.
035

36

ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1929-1930

ΕΚΠ.
036

37

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ

1889-1938

ΕΚΠ.
037

38

ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ

1929-1938

ΕΚΠ. 038

39

11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

1937-1950

ΕΚΠ. 039

40

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ-3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ-5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΜΙΚΤΟΥ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΥΛΙΚΟΥ, ΒΙΒΛΙΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Ψηφιακά αντίγραφα Βιβλίου Παιδαγωγικών Συνεδριών

1899-1949

ΕΚΠ. 040

41

3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ-6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΜΙΚΤΟΥ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1908-1946

ΕΚΠ.
041

42

2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ-3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΜΙΚΤΟΥ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ κ.ά.
Ψηφιακά αντίγραφα Βιβλίου Παιδαγωγικών Συνεδριών

1907-1947

ΕΚΠ. 042

43

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΜΙΚΤΟΥ) ΨΑΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1900-1945

ΕΚΠ. 043

44

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΨΑΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1908-1933

ΕΚΠ. 044

45

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΡΤΖΙΟΥ (ΣΥΡΡΙΖΟΥ)

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1908-1933

ΕΚΠ. 045

46

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΛΙΟΤΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1934-1947

ΕΚΠ. 046

47

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΜΑΝΔΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1937-1944

ΕΚΠ. 047

48

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΩΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

1921-1947

ΕΚΠ. 048

49

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ (πρ. ΣΟΥΛΙΜΑ)

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

1914-1959

ΕΚΠ. 049

50

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΣ (πρ. ΚΛΕΣΟΥΡΑΣ)

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

1913-1952

ΕΚΠ. 050

51

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ (πρ. ΒΛΑΚΑ)

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

1904-1945

ΕΚΠ. 051

52

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

1906-1940

ΕΚΠ. 052

53

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ (πρ. ΣΑΡΑΤΣΑΣ)

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

1906-1945

ΕΚΠ. 053

54

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΠΑΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΣΠΟΥΔΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΜΑΛΙΣΜΟΥ , ΒΙΒΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ, κ.ά.

1921-1997

ΕΚΠ. 054

55

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΥΚΤΡΟΥ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ,  ΒΙΒΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ, ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ κ.ά.

1912-1977

ΕΚΠ.
055

56

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΛΕΥΚΤΡΟΥ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

1909-1981

ΕΚΠ.
056

57

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΜΙΚΤΟΥ) ΑΡΙΟΣ (πρ. ΑΣΛΑΝΑΓΑ-ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ)

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ

1892-1947

ΕΚΠ.
057

58

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΜΙΚΤΟΥ) ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

1910-1958

ΕΚΠ.
058

59

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΜΙΚΤΟΥ) ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ, ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΗΣ

1910-1941

ΕΚΠ.
059

60

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ-2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΜΙΚΤΟΥ) ΧΩΡΑΣ (πρ. ΛΙΓΟΥΔΙΣΤΑΣ)

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ κ.ά.

1903-1980

ΕΚΠ.
060

Σελ. 1 2 3 4 5

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Γενικές πληροφορίες
      Αρχεία - συλλογές
Διοικητικά
Δημοτικά
Δικαστικά
Συμβολαιογραφικά
Εκπαιδευτικά
Επιχειρήσεων
Εκκλησιαστικά
Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές
Συλλογή τύπου
Συλλογή φωτογραφικού υλικού
Συλλογή οπτικοακουστικού υλικού
Εργαλεία έρευνας
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)