Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
 

Αρχεία - Συλλογές

Εκκλησιαστικά αρχεία

α/α

ΑΡΧΕΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΑΚΡΑΙΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Α.Ε.Ε.

1

ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΟΝΗΣ ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ)

 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1829-1853

ΕΚΚΛ.
001

2

ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΑΜΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1892-1905

ΕΚΚΛ.
002

3

ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1946-1959

ΕΚΚΛ.
003

4

ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΛΑΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΡΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΑΜΩΝ, ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ-ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ, ΚΗΔΕΙΩΝ
Ψηφιακά αντίγραφα

1912-2007

ΕΚΚΛ. 004

5

ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΡΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΑΜΩΝ, ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ-ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ, ΚΗΔΕΙΩΝ
Ψηφιακά αντίγραφα

1912-2007

ΕΚΚΛ.
005

6 ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΒΙΒΛΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ-ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ, ΓΑΜΩΝ, ΚΗΔΕΙΩΝ
Ψηφιακά αντίγραφα
1869-2006 ΕΚΚΛ.
006
7 ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΚΤΩ ΒΙΒΛΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ-ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ, ΓΑΜΩΝ, ΚΗΔΕΙΩΝ, ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
Ψηφιακά αντίγραφα
1873-1972 ΕΚΚΛ.
007
8 ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ-ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
Ψηφιακά αντίγραφα
1833-1902 ΕΚΚΛ.
008
9 ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ-ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ, ΓΑΜΩΝ, ΚΗΔΕΙΩΝ
Ψηφιακά αντίγραφα
1886-1986 ΕΚΚΛ.
009
10 ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 βιβλίο γεννήσεων-βαπτίσεων, 1 βιβλίο γάμων, 1 βιβλίο θανάτου
1912-1969 ΕΚΚΛ.
010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Γενικές πληροφορίες
      Αρχεία - συλλογές
Διοικητικά
Δημοτικά
Δικαστικά
Συμβολαιογραφικά
Εκπαιδευτικά
Επιχειρήσεων
Εκκλησιαστικά
Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές
Συλλογή τύπου
Συλλογή φωτογραφικού υλικού
Συλλογή οπτικοακουστικού υλικού
Εργαλεία έρευνας
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)