Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
 

Αρχεία - Συλλογές

Δημοτικά

Σελ. 1 2

α/α

ΑΡΧΕΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΑΚΡΑΙΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Α.Ε.Ε.

1

ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ.

1919-1926

ΔΗΜΟΤ.
001

2

ΔΗΜΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

1922-1923

ΔΗΜΟΤ.
002

3

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΕΔΟΝΤΟΣ. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΠΑΚ,  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 1986 κ.ά.

1906-2010

ΔΗΜΟΤ.
003

4

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ
(πρ. ΣΙΤΣΟΒΑΣ)

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΝΩΝ, ΕΚΛΟΓΙΚΑ κ.ά.

1858-1998

ΔΗΜΟΤ.
004

5

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ κ.ά.

1829-1998

ΔΗΜΟΤ.
005

6

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΔΟΥΣΑΣ
(πρ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΑΣ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΝΩΝ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ.ά.

1830-1996

ΔΗΜΟΤ.
006

7

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ
(πρ. ΤΣΕΡΝΙΤΣΑΣ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ κ.ά.

1952-1998

ΔΗΜΟΤ.
007

8

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΗΓΩΝ
(πρ. ΜΙΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΑΣ)

ΜΗΤΡΩΟ ΚΤΗΝΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ κ.ά.

1953-1997

ΔΗΜΟΤ.
008

9

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΔΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΝΩΝ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ κ.ά.

1951-2004

ΔΗΜΟΤ.
009

10

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, κ.ά.

1921-1995

ΔΗΜΟΤ.
010

11

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ, ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ

1941-1997

ΔΗΜΟΤ.
011

12

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΓΑΣ
(πρ. ΣΕΛΙΤΣΑΣ)

ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΚΤΗΝΩΝ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

1946-2005

ΔΗΜΟΤ.
012

13

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ.

1962-1998

ΔΗΜΟΤ.
013

14

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
(πρ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

1952-1989

ΔΗΜΟΤ.
014

15

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΕΙΑΣ
 (πρ. ΒΕΪΖΑΓΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1914-1960, 1967-1977), ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1961-1967), ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (1968), ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ (1933-1963), ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ (1946-1960), ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ (1933-1937, 1957-1977, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ (1930, 1944), ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ (1919-1945), ΒΙΒΛΙΟ ΘΑΝΑΤΩΝ (1920-1932), ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - ΑΠΟΔΗΜΩΝ (1882-1907), ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΖΥΓΙΩΝ (1946-1964), ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1930-1936), ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ (1946, 1949, 1950)

1914-1977

ΔΗΜΟΤ.
015

16

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΙΛΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1958-1986), ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (1968-1981), ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (1955-1992), ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ (1966-1981), ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΑΜΩΝ, ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ, ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΒΙΩΣΕΩΝ, ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟ ΘΗΛΕΩΝ (1863-1959), ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (1955-1985), ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (1912-1963), ΜΗΤΡΩΟ ΚΤΗΝΩΝ (1941-1973), ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1973, 1975), ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ), ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ, ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (1966-1994), ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ (1969-1973)

1863-1992

ΔΗΜΟΤ.
016

17

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1964-1982), ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (1951-1992), ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ (1956-1974), ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΓΑ (1961-1988), ΒΙΒΛΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ (1929-1931), ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ (1967-1971), ΒΙΒΛΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟ ΚΤΗΝΩΝ (1953-1968), ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ (1925-1965), ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1953-1966), ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) 

1929-1992

ΔΗΜΟΤ.
017

18

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1958-1997), ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (1962-1998), ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ (1952-1987), ΜΗΤΡΩΟ ΘΗΛΕΩΝ (1860-1865, 1875-1951), ΒΙΒΛΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΩΝ, ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ (1959-1982), ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΔΡΕΥΣΗ (1954-1983), ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (1962-1973), ΜΗΤΡΩΟ ΚΤΗΝΩΝ (1951-1953)

1860-1998

ΔΗΜΟΤ.
018

19

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1952-1995), ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (1951-1958), ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (1947-1950, 1953-1998), ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ (1960-1970)

1947-1998

ΔΗΜΟΤ.
019

20

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΥ
(πρ. ΜΠΑΣΤΑ)

ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1935-1938, 1945-1998), ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (1968-1980, 1991-1998), ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (1946-1998), ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ (1993-1998), ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ (1869-1974), ΒΙΒΛΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΓΑ (1962), ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ (1961-1978), ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (1964-1985), ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ (1963-1969, 1975-1978), ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ (1992-2002)

1869-2002

ΔΗΜΟΤ.
020

Σελ. 1 2
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Γενικές πληροφορίες
      Αρχεία - συλλογές
Διοικητικά
Δημοτικά
Δικαστικά
Συμβολαιογραφικά
Εκπαιδευτικά
Επιχειρήσεων
Εκκλησιαστικά
Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές
Συλλογή τύπου
Συλλογή φωτογραφικού υλικού
Συλλογή οπτικοακουστικού υλικού
Εργαλεία έρευνας
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)